"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào là rơi nhầm chỗ,
Tất cả những người ta đã từng gặp qua, không có người nào là ngẫu nhiên cả."

Sẽ có những thời điểm bạn gặp phải những người mà bạn nghĩ rằng "Giá như đừng gặp sẽ hay hơn…" , nhưng thật ra, những người đã đến trong cuộc đời bạn đều là những người bạn cần phải gặp,...