Thử tạo ra quán mới sau khi nâng cấp phiên bản mới
ngaunhien008.jpg