một nửa vầng trăng nép dưới cầu


trăng ơi một nửa ở nơi đâu


hay là đến chỗ người em gái


xao chẳng trờ ta nhắn mấy câu


* * *


em đi trăng cũng phải xa nhau


một nửa còn thương mấy nhịp cầu


một nửa theo về nơi bến mộng


vì em toan tính chuyện sang giàu


* * *


nửa vầng trăng hỡi ở nơi đâu


trăng có buồn không khi vắng nhau


lếu nhớ thương thì xin trở lại


chung soi như những thuở ban đầuEdited by: anhba_quanho