Hoa súng bên hiên dưới nắng mai
Hoa in đáy nước tựa bồng lai
Màu hoa tim tím thay màu nhớ
Hoa nói dùm ai nỗi u hoài
Ylang 21.03.2013