Đâu ai sống trong cuộc sống của mình đâu mà hiểu !?!

Có những lúc !
Thấy như mình thèm khát
Một tình yêu !
Trong cuộc sống vơi đầy
Hay một chút
Ngọt ngào và nồng ấm
Đến nỗi mà
Xoa xuýt phải liếm môi
Rồi hình như
Hạnh phúc tìm đâu dễ
Phút liếng thoắng !
Cười làm duyên một chút !
Ylangha 23/2/2019