Các loài hoa lan trao đổi và cảm nhận về những khoảnh khắc cuộc đời !

Ân cần mở cõi lòng ra
Nhẹ nhàng mọi thứ quanh ta đổi màu
Ylang 20.02.2019

Lắng lòng nhẫn một chút thôi
Sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương
(St )