Những lâu đài làm bằng cát bởi những bàn tay của các nghệ nhân. Nhớ là chỉ làm toàn bằng cát thôi nhé !
(Sưu tầm)