Quê hương là gì hỡi Mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hỡi mẹ
Ai đi xa cũng phải nhớ nhiều ...
ĐTQ