Cảm ơn Đời mỗi sáng mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Attached Files