Click image for larger version

Name:	87nhulangio.jpg
Views:	51
Size:	77.9 KB
ID:	262905Như Làn Gió

Thuyền trăng chở gió đi chơi
Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm
Tôi như làn gió xa xăm
Gom bao câu_chữ âm thầm dệt thơ.

Hỏi đời sao lắm bơ vơ
Hỏi lòng ta cứ mãi chờ điều chi
Hỏi người xa cách - mấy khi...
Hỏi làn gió thoảng mơ gì - mà bay?

Tú_Yên

(01-03-2007)