Anh là sóng vỗ tình em bờ cát
Bao nhiêu năm đã lặng lẽ nằm yên
Tháng ngày dài trong giấc ngủ triền miên
Nay xao động để hồn thêm mơ mộng
Hãy dồn dập cho sông tràn biển động
Với đam mê không ngừng nghỉ anh ơi
Để thời gian không phí những tuyệt vời
Mà một thuở em đã quên không nhớ...