Trước đây tôi có tham gia nhiều trang blog, ngày đầu hồ hỡi rồi sau đó chán nản vì thấy đa số các bloger luôn tự đề cao mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, thậm chí tranh luận để rồi mạt sát nhau một cách thậm tệ mà đôi khi lời lẽ không có chút văn hoá nào.
Tình cờ biết được chutluulai.net, tôi rất vui vì nghĩ đây sẽ là nơi lưu lại những bài văn, thơ của mọi người với mọi phong cách nhưng chủ yếu là đọc để vui, để thoải mái tâm hồn hoặc để cảm thông. Với tôi, văn thơ nào của bất cứ ai mà tôi đọc thấy lòng rung động thì đó là hay, tôi không hề quan tâm tới đời riêng của người đó, nhất là liên quan tới chính trị.
Giờ chutluulai.net không như ban đầu, đã bắt đầu tranh luận như diễn đàn, chỉ là để chứng tỏ cái "Tôi" của mình. Tôi thất vọng vì những hồ hỡi bắt đầu tàn lụi...mlqtuan