Còn gặp nhau – Nhạc phẩm của Võ Tá Hân – Thơ Hỷ Khương

[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=lO9NRkEcBcI"]Còn Gặp Nhau - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương - YouTube[/nomedia]