Tôi là Bê Tô
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Giọng đọc: Ngọc Hân
Nguồn: Thư viện sách nói


Phần 1:


Phần 2: