Xuân qua ,hạ đã tới ,và mùa thu sắp về...

Ta hãy đọc lại bài thơ " Tiếng Thu " của nhà thơ Lưu

Trọng Lư - Một bài thơ hay về mùa thu. Bài thơ còn

mãi với thời gian....


Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?


Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô

Lưu Trọng Lư.