Michelle Phuong Thao

CLL đã nhận được tập hình của Michelle Phuong Thao.
Rất cảm ơn Michelle Phuong Thao thật nhiều và hy vọng sau khi hoàn tất phần "edit", CLL sẽ gởi lên Trang nhà rất sớm.

Cầu chúc Michelle Phuong Thao nhiều niềm vui.
CLL