Tập truyện ký Hoa Cỏ dại.

CLL đã nhận được tập truyện ký Hoa Cỏ dại cùng với hình bìa của nhà văn Nguyễn Chính từ Nha Trang , VN.
Rất trân trọng cảm ơn nhà văn NC thật nhiều.
Cầu chúc nhà văn NV nhiều sức khoẻ và an vui.

Nhóm thực hiện CLL
HV