Cảm ơn Cô Trần Thị Lai Hồng


CLL đã nhận được nhiều bài viết của Cô từ email. CLL sẽ lần lượt đăng hết những bài do Cô gởi.
Thay mặt Nhóm Thực Hiện, HV xin thành thật Cảm ơn Cô rất nhiều.
Xin cầu chúc Cô một Giáng Sinh và một Năm mới 2012 nhiều an vui và sức khoẻ.

Xin Thành thật Cảm ơn Cô
HV