Đến lúc này (7g40 sáng, thứ Bảy 27 tháng 12 năm 2014) số bài dự thi cuộc thi thứ Nhì là 4.
Cơ hội trúng giải rất cao cho những người đã nộp bài thi.
Chỉ còn gần 2 ngày nữa là hết hạn nộp bài thi (cuối ngày Chủ Nhật 28/12/2014).

Xin xem đề thi ở: Diễn đàn Tinh Tế (tinhte.vn) > Thông tin > Chữ Việt Nhanh > Cuộc Thi Thứ Nhì Về Tốc Ký Chữ Việt Nhanh.

Bạn chỉ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ làm bài thi cho cuộc thi thứ Nhì này.
Đừng bỏ lỡ cơ hội có thể trúng 15 triệu đvn, 10 triệu đvn và 5 triệu đvn, bạn nhé.