Đánh thử tiếng Việt sau khi nâng cấp kèm cả gởi hình
Click image for larger version

Name:	chanTrauframe.jpg
Views:	0
Size:	31.4 KB
ID:	258983