Hãy mỉm cười.

Thế giới giống như một tầm gương: Bạn nhăn mặt với Nó, Nó nhăn mặt với bạn; Bạn mỉm cười với Nó, Nó cũng sẽ mỉm cười với Bạn.
Herbert Samuels

[flash=Link]quality=high width=425 height=354 parameter=parameter_value[/flash]