Vận dụng các kiến thức của toàn bài để làm bài tập trong phần Project Unit 11 lớp 7 mới


Bài tập Project thuộc : Unit 11 lớp 7

In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following:
Task 1: In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following:


(Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Nghĩ về những điều sau)


Hướng dẫn giải:

- High-speed train will go around the city. It is a driverless train.

- It will drive around the city. It uses electricity and is solar-powered.

- It’s driverless.

- It’s like an airplane without wings.

- It helps people to travel faster and safer.

Tạm dịch:

- Nó đi đâu? Nó có bay, nổi, lái hay làm gì khác không?

Tàu lửa cao tốc sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó là tàu không người lải.

- Nó đi như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó bằng điện? Nó bằng năng lượng mặt trời hay gió?

Nó sẽ lái quanh thành phố. Nó sử dụng điện và được làm bằng điện mặt trời.

- Ai lái nó? Nó là tàu không người lái phải không?

- Nó trông như thế nào?

Nó trông như một máy bay nhưng không có cánh.

- Lợi ích của nó là gì?

Nó giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.