GIỌT SẦU

Tháng sáu! Mưa đã tả tơi

Mưa to ! Gió lớn hỡi trời vì đâu

Phải chăng ! Mưa cũng buồn rầu

Phải chăng mưa để giọt sầu rơi rơi

........

Ylangha 06-2019