Buổi sáng chút lặng thinh
Mùi không gian mới mẻ
Khẻ ríu rít tiếng chim
Một ngày mới bắt đầu
Sao lòng ta vẫn cũ
Khi tình yêu ngày ấy
Đã xa rồi tầm tay
Mọi điều rồi có thể !!!
Như cơn gió bay vèo !?!
Cõi lòng này có thểc !!!
Xem mọi điều như không !?!
1/6/2015