Hạnh phúc làm sao! như ngày nào
Hoa vàng sắc thắm, nắng lao xao
Áo tím ngày xưa còn hương lửa
Đợi tháng tư về tim gửi trao
Ylang 2018