Một kiếp trần ai, một cõi mê !?!
Một mái nhà tranh hạnh phúc về ?!?
Một trái tim vàng tâm thuần khiết !!!
Phú quý giàu sang cũng chẳng hề !!!....
Halili 30/5/2016