HẠ BUỒN

Màu mây dần đổi sắc oán than !
Tiếng mưa rả rích ướt không gian
Cũng không đủ mát trời vào hạ
Thạch sùng tắc lưỡi, buốt tâm can !...!
.....//.....\\.....??.....~~....••.....!

Hạ buồn ! Xác phượng đỏ không gian
Mầu ấy như mầu máu tim loang
Ứa tràn theo nhịp đời vụn vỡ
Phút chốc tim mình nghe nát t..a...n
Ylangha
Hạ buồn 2017