Thế sự
Thế sự xoay vần quấn lấy em
Con tim bé nhỏ có êm đềm !?!
.........//.....\\......
Thời gian cứ thế ngày đi mất
Còn lại trong em tiếng mưa đêm.
HL (Mưa tháng 4 2017)
_______
Họa:
Đời mãi quay quần vây quấn em
Làm sao tim giữ nhịp êm đềm ?
Nằm nghe ngày tháng thầm bay mất
Như giọt mưa nhòa trong bóng đêm !
CKL (Apr 3, 2017 at 11:22 AM )
______
Diễn Nho:

世 事 流 循 偎 倚 我
姚 心 安 靜 何 平 也
時 間 日 去 動 如 此
我 中 夜 雨 聲 還 多
...
生 世 流 循 偎 倚 我
何 爲 堅 守 心 安 暇
臥 聽 去 亡 從 日 月
黯 然 雨 滴 夜 形 過

Thế sự lưu tuần ôi ỷ ngã
Diệu tâm an tĩnh hà bình dã
Thì gian nhật khứ động như thử
Ngã trung dạ vũ thanh hoàn đa.
.....
Sinh thế lưu tuần ôi ỷ ngã
Hà vi kiên thủ tâm an hạ?
Ngọa thính khứ vong tòng nhật nguyệt
Ảm nhiên vũ trích dạ hình qua.
Kim Lang (diễn Nho) Apr 3, 2017

流循 Lưu tuần (xoay vần)
偎倚 ôi ỷ (quấn quít)
暇 Hạ (rổi rảnh)