Đăng lại bài Quê Hương là thế đó.....

Quê hương trong tôi.....
Quê hương có phải chăng là mẹ ?
Có dòng sông như dòng sữa mẹ hiền
Có ngọn núi dành tựa lưng cho con trẻ
Có hàng dừa ngả bóng mát bên mương
Có rặng tre ngả nghiêng theo chìu gió
Có những cánh đồng thẳng cánh cò bay
Có tấm lòng đầy tình làng nghĩa xóm
Có câu da dao âm hưởng ngọt ngào !

Quê hương là thế đó

Là lời ru dạt dào
Đưa con vào giấc ngủ
Đầy mộng ước mai sau !
Ylang 2012