CÕI MỘNG

Giọt nước mát đưa ta vào cõi mộng

Giữa bầu trời xanh ngắt một màu mây

Thế nên trong ta nhịp sống vẫn tràn đầy

Để dành tặng những người quanh ta đấy!

Ylang tháng 3.2016
Một con tim rung những nốt chân tình