XUÂN CẢM

Gió xuân lành lạnh xuyên qua cửa
Nhớ những mùa xuân thuở đón đưa
Tựu tề đông đủ cười như pháo
Mà nay xuân đã vắng người xưa

Trời vào xuân hoa nở khắp nơi
Còn lại trong tôi chút rạng ngời
Hoa đỏ, bánh chưng, mâm ngủ quả
Để gọi là xuân đấy xuân ơi !

Ylang xuân Kỷ Hợi 2019