Mẹ tôi
Mẹ tôi như chiếc lá vàng
Gió đưa nhẹ lá khẻ khàng buông rơi
Cuộc đời mẹ chẳng thảnh thơi
Đến khi vàng úa, vẫn chưa thể rời.
Ha Lan 10 Tháng 8 2014 lúc 13:35

Diễn Nho:

我 母
我 母 似 黄 葉
風 輕 葉 落 接
母 生 不 坦 蕩
黄 萎 無 離 疊

Ngã mẫu 我 母
Ngã mẫu tự hoàng diệp
Phong khinh diệp lạc tiếp
Mẫu sinh bất thản đãng
Hoàng ủy vô li điệp
Kim Lang (diễn Nho)

黄萎Hoàng ủy (úa vàng)
_______