Mẹ già
Mẹ già, mái tóc dần phai
Bạc phơ ôm trọn bờ vai rã rời
Giữa trời một ánh sao rơi
Hồng nhan một kiếp chơi vơi một đời
Ylang tháng sáu trời mưa.
(2 Tháng 7 2014 )


Diễn Nho:

老 母
老 母 髮 棕 退 色 型
番 番 全 抱 散 肩 性
天 上 星 光 當 降 落
紅 顏 一 劫 世 零 零

Lão mẫu 老 母
Lão mẫu phát tông thối sắc hình
Bà bà toàn bão tán kiên tính
Thiên thượng tinh quang đương giáng lạc
Hồng nhan nhất kiếp thế linh linh.
Kim Lang (diễn Nho)

番番 Bà bà (bạc phơ)
零零 Linh linh (chơi vơi)