何 年 冬降 黄 昏 月 望同 我 們 心 紅天 穹 靜 上 月想 望 明 終 冬


HÀ NIÊN ĐÔNG
Giáng hoàng hôn, nguyệt vọng
Đồng ngã môn, tâm hồng
Thiên khung tịnh, thượng nguyệt
Tưởng vọng minh, chung đông
KL (diễn Nho: MÙA ĐÔNG NĂM NÀO)


MÙA ĐÔNG NĂM NÀO


Hoàng hôn buông xuống, Nguyệt đợi mong
Chúng ta cùng có trái tim hồng
Bầu trời thanh vắng, trăng cao ngất
Soi sáng lòng nhau, lúc cuối đông....
Ylang -cuối đông 2011