存 在 何 與 我 生白 髮 斑 斑 幷不 復 故 味 色 散悽 涼 情NGÃ XUÂN
Tồn tại hà xuân dữ ngã sinh
Quá xuân bạch phát ban ban tính
Bất phục cổ xuân vị sắc tán
Kim xuân cô lãnh thê lương tìnhMÙA XUÂN CỦA TÔI


Xuân nào còn với đời ta

Xuân qua từ thuở tóc đà điểm sương

Xuân xưa đâu giữ sắc hương

Xuân nay cô quạnh thê lương một mình

Kim Lang (họa CHÚT HƯƠNG YÊU của Ha Lan)