愛 詩詩 娘 何 我 愛 娘 甚愛 水 魚 鳥 愛我 愛 娘 樹 愛 葉已 捲 鍾 情


ÁI THI
Thi nương! Hà ngã ái nương thậm
Ái thủy như ngư, điểu ái lâm
Ngã ái nương như thụ ái diệp
Như hồn dĩ quyển chung tình thâm.
KL (diễn Nho: YÊU THƠ)


YÊU THƠ


Nàng thơ hỡi! Sao ta yêu nàng quá!


Ta yêu nàng như cành yêu hoa lá


Như cá yêu nước, chim yêu rừng


Như hồn nàng đã quyện mối tình chung.Phạm Đình Nghi: THƠ TRONG ĐÁ,


Nxb Thanh Niên, 2010, tr. 59