情 君 積 多年 紀 愛 情 遲
ĐA TÌNH
Hoặc hử tâm tình quân tích đa
Niên kỷ ái tình trì vãn quá
Ái diệp, ái hoa, ái thảo mộc
Nghi tình ưng cải thành thi ca
KL (diễn Nho: ĐA TÌNH)


ĐA TÌNH


Hay chăng, bạn chứa nhiều tâm sự

Của một tình yêu tuổi muộn màng
Yêu hoa yêu lá yêu cây cỏ
Hãy biến tình kia thành thi ca
(Ylang)