HẸN LÒNGVới anh chọn mặt gửi vàng


Yêu em dù có muộn màng lệ rơi


Hẹn lòng cùng với đất trời


Tang điền thương hải chẳng rời tình em.


KL (lucbat.com)