詩 放 人 心 路詩 供 何 笑 乎詩 曲 精 魁 色一 詩 一 朵 都


THI
Thi phóng nhân tâm lộ ?
Thi cung hà tiếu hồ ?
Thi khúc tinh khôi sắc
Nhất thi nhất đóa đô
KL (diễn Nho: THƠ)


Đô (xinh đẹp)THƠ
Bài thơ có mở lối trái tim người?

Bài thơ có đem đến nụ cười môi ai ?

Bài thơ âm sắc nhẹ nhàng tinh khôi


Mỗi bài thơ, một đóa hoa cài xinh xinh
Ylang