TỎ TÌNH
Bắt đầu tình chớm lên men
Nghĩ suy vơ vẩn đan xen lòng mình
Yêu em chưa dám tỏ tình
Mơ cầu ô thước bóng hình bên nhau.
KL