KIỀN KHÔN

Phi Hữu Vô đồng lực Khôn Kiền
(câu đố chưa có giải đáp)


Phi Hữu Vô đồng lực Khôn Kiền
Câu đố chữ Nho loại thơ Thiền?
Đọc đi đọc lại chưa hiểu ý
Âm Hán mày mò, nghĩ liên miên!


Âm Hán mày mò, nghĩ liên miên
Hàlan cô gái phép thuật tiên
Thử chàng giữ nghé bao sức chưởng
Phi Hữu Vô đồng lực Khôn Kiền!
KL