XƯỚNG HỌA LỤC BÁTĐêm khuya chờ đợi nóng lòng


Chỉ mong xướng họa mấy dòng bài thơ


Ước gì em đến trong mơ


Để thơ lục bát giăng tơ mối tình.


Kim Lang