花 朵 何


風 前 揺 摆 氣 斜


何 園 樹 從


何 髣 髴HÀ THÊ

Hoa đóa hà thê hoàng sắc đương
Phong tiền dao bãi khí tà dương
Hà viên độc nhất thụ tòng chỉ
Như nguyện nhi hà phảng phất hương

Hà thê (lạnh lẽo sao?): tên phiên âm cây hoa Hathe ( हाशे ) còn gọi Saha ( याहा ) cách đặt tên tương tợ như Lá diêu bông của Hoàng Cầm.

揺 摆 Dao bãi (đong đưa)HÀ THÊ

Hà thê vàng ánh đóa hoa

Đong đưa trước gió chiều tà áng mây

Vườn ai chỉ một bụi cây

Mà sao phảng phất hương bay thỏa lòng.

Kim Lang (họa bài CÔ ĐƠN)
CÔ ĐƠN


Tìm đâu một giấc mơ hoa

Không gian lặng ngắt, nhạt nhòa bóng mây

Còn đây chiếc ghế hàng cây


Cô đơn một bóng, lạnh ngây cả lòng.
Ha Lan

________