在 紅 光


我 念 且 無 輕


便 安 平


何 步 碰


MỘNG NHÂN
Thùy tại hồng quang quýnh
Ngã niệm thả vô khinh
Tiện mộng tại an bình
Ngô tâm hà bộ bính
KL (diễn Nho: NGƯỜI MƠ)
Quýnh (sáng, chói sáng)

Người mơ
Trong ai có chút nắng hồng
Nên ta vẫn nhớ trong lòng khó quên
Ngay trong giấc điệp êm đềm
Bước ai khe khẻ chạm thềm tim ta
Ylang 16.10.011