NẮNG CHIỀU


Nắng chiều vàng vọt rọi đây


Gió hiu hiu thổi, áng mây xám trời


Im lìm chiêm ngưỡng thế thôi


Bức tranh vân cẩu cảnh đời xưa nay.