CẢM NHẬN THƠ
(phỏng theo ý bài viết của Phạm Công Thiện)

Không cảm thơ thì nên im lặng
còn nếu cảm được hãy nói rằng:
thiết tha ca ngợi hồn thơ ấy
chớ tiếc lời khen ngợi phải chăng.

Không nên phê bình quá lắm cơ
lắm khi nhiều kẻ ca tụng thơ
thơ là của riêng người ta đó
thả nổi lòng theo giấc mộng mơ.

Phải chăng! Phê bình văn nghệ ư
ca tụng thi sĩ với ngôn từ
như bí nhiệm muôn vàn tôn giáo
thi ca mơ mộng để suy tư.
KL


Bí nhiệm: “a sudden spiritual manifestation” (biểu hiện tâm linh bất ngờ) hay “epiphany” (sự linh hiện) -Phạm Công Thiện