月 隠 雲 遮 月 黯 然等 待 何 吾 雲 散 便雲 遊 月 照 光 天 亮霓 裳 舞 曲 連NGUYỆT HẠ
Nguyệt ẩn vân già, nguyệt ảm nhiên
Đẳng đãi hà ngô vân tán tiện
Nguyệt minh, vân tán, lượng quang thiên
Nguyệt hạ, nghê thường vũ khúc liên
Kim Lang (diễn Nho : DƯỚI TRĂNG)Dưới trăng


Mây che trăng khuất, trăng mờ

Sao ta cứ mãi đợi chờ mây tan

Mây tan, trăng sáng, trời quang

Nắm tay vũ khúc nghê thường dưới trăng!

Ylang