SAY TÌNH
Sa hà hình bóng đắm say
Mộng mơ ấp ủ từ nay cuối đời
Nhớ nhung tình cảm cao vời
Ghi lòng tạc dạ một thời thân thương.