HƯƠNG CAU

Hương cau thoang thoảng mấy dặm đường
Từ xa quyến rũ đậm mùi hương
Phảng phất quanh đây gần đâu đó
Chạnh lòng lưu luyến chút nhớ thương.

Chạnh lòng lưu luyến chút nhớ thương
Với kẻ rời xa chốn cố hương
Gói chặt tâm tư còn giữ lại
Mong mỏi hương cau tỏa muôn phương.

Mong mỏi hương cau tỏa muôn phương
Có không, không có cõi vô thường
Ba sao thăm thẳm trời vô tận
Bao giờ dám tỏ nỗi yêu đương.

Bao giờ dám tỏ nỗi yêu đương
Sắc sắc không không chẳng bất thường
Đường đời vui lạc sầu bi thảm
Chỉ còn lưu giữ những tiếc thương!

Kim Lang (gởi người đi xa)