愛 我 知 尊


寄 何 詩 君聲 未 敢 只
THU NGÔN
Quân hề! luyến ái ngã tri tôn
Đán tưởng khán quân tự viễn tồn
Ngôn ký hà thi quân thiểu hứa
Vị cảm ái thinh , chỉ thu ngôn.

Kim Lang (diễn Nho : LỜI THU)

少 許 Thiểu hứa (ít nhiều)


LỜI THU

Người ơi! ta biết rằng yêu
Nhưng ta vẫn thích ngắm người từ xa

Bao lời thơ gửi người ta

Tiếng yêu chưa dám, chỉ là lời thu


Ha Lan (lucbat.com)


_______